سخنگوی آموزش ‌و پرورش شهر تهران گفت: بر اساس ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنان آموزش مجازی است و از طریق برنامه شاد همچنان برپا است. به گزارش میزان، مسعود ثقفی در خصوص برگزاری حضوری مدارس در تهران، اعلام کرد: بر اساس ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام‌شده است که مدارس غیرحضوری است، حتی اگر هم میزان تلفات سیر نزولی داشته باشد تا رسیدن به وضعیت مطلوب آموزش مجازی است و معلمان همچنان به‌صورت غیرحضوری آموزش را پیگیری کنند. او در خصوص برگزاری حضوری برخی مدارس در تهران افزود: قطعاً صحت ندارد و بر اساس ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنان آموزش مجازی است به شکل قانونی هیچ ابلاغی به مدارس برای بازگشایی و آموزش به‌صورت حضوری نشده است و همچنان آموزش به‌صورت مجازی در برنامه شاد برگزار می‌شود.