اعضای شورای عالی و روسای هیات مدیره‌های نظام پرستاری سراسر کشور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، برخی نارضایتی‌های مدافعین سلامت در ایام کرونا و اجرا نشدن مصوبات ستاد ملی کرونا را مطرح کردند. در بخشی از نامه اعضای شورای عالی و روسای ۱۴۰ هیات مدیره نظام پرستاری سراسر کشور به رئیس جمهوری آمده است: «فقط در همین آبان ماه، ۳۰ پرستار شهید و مجموعا تا امروز تعداد شهدای پرستار به ۸۴ نفر رسید و تعداد مبتلایان پرستار؛ ۵۰ هزار نفر و تعداد پرستاران قرنطینه؛ بستری یا ... که از خدمت منفک شده‌اند از مرز هشت هزار نفر گذشته است. علیرغم زحمات و تلاش‌های اعلامی سازمان برنامه و وزارت بهداشت و... در رابطه با تخصیص‌های اعتبارات و مجوزهای استخدامی و... که بسیار رسانه‌ای هم شده اما برعکس در بیمارستان‌ها به دلیل عملی نشدن یا اجرای بسیار ناقص مصوبات؛ نه تنها در بین سرمایه‌های انسانی رضایت‌مندی ایجاد نشده بلکه به دلایل مطروحه و به دلیل آنکه هر ماه به بهانه کاهش درآمدها از مبالغ دستمزدها و کارانه‌ها به شدت کاسته می‌شود و در نحوه محاسبه قانون بهره‌وری، رفتارهای سلیقه‌ای می‌کنند و در مقابل نص صریح قانون تفسیرها و اعمال سلیقه‌های شخصی می‌کنند و حقوق حقه پرستاران را آن هم در این شرایط رعایت نمی‌کنند؛ در بسیاری از بیمارستان‌ها اعتراض بحق پرستاران را بر انگیخته است».