مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: فقط ۴ درصد خیابان‌های تهران شیب تند دارند و برای دوچرخه‌سواری مناسب نیست و استفاده از دوچرخه شخصی یا اشتراکی می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند. به گزارش ایلنا، حسین شهیدزاده  افزود: شیب ۹۶ درصد خیابان‌ها برای دوچرخه‌سواری مناسب است. در محورهایی که امکان دوچرخه‌سواری وجود دارد، نسبت به طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه اقدام شده و خواهد شد.