کرونا این بار معلمی عاشق را گرفت که تا آخرین لحظات حیاتش به یاد دانش‌آموزان بود و شوق درس دادن داشت. مریم اربابی، آموزگار دبستان با سابقه 22 ساله از شهرستان گرمه پس از روز‌ها درگیری با ویروس کرونا، روی تخت بیمارستان با دانش‌آموزانش وداع کرد. تصویر به جا مانده از این معلم دلسوز که از روی تخت بیمارستان به درس دادن دانش‌آموزان مشغول است این روز‌ها به تصور شماره یک فضا‌های مجازی خراسان‌شمالی و کشور تبدیل شده است.