۲۴۵ کلیدواژه ممنوعه دارویی در لیست تیم نظارت سایت انتشار آگهی دیوار قرار گرفت. دیروز حساب کاربری سایت دیوار در توئیتر با انتشار پستی اعلام کرد که به دنبال حفاظت از سلامتی کاربران آگهی‌هایی که شامل نام هرگونه دارو باشند در این سایت حذف خواهند شد. حساب کاربری دیوار در توئیتر نوشت: دیوار برای حفظ سلامتی کاربران، اجازه انشار هیچ‌گونه آگهی دارویی را نمی‌دهد.