این روز‌ها تصویری از دو صفحه متفاوت از کتاب درسی فارسی پایه هفتم، دوره اول متوسطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در متن اصلی داستانی از «نادر ابراهیمی»، نویسنده سرشناس معاصر ایرانی، دست برده شده است. در بخشی از این متن «قلبم را می‌بخشم به همه آنهایی که جنگیدند و...»، به «قلبم را می‌بخشم به همه آنهایی که به‌ خاطر اسلام جنگیدند و...» تغییر کرده است. این تغییر علاوه بر واکنش‌های بسیار در شبکه‌‌های اجتماعی، اعتراض همسر این نویسنده را هم در پی داشته است.