رئیس بخش آموزش مرکز اورژانس تهران گفت: حدود ۴٠ درصد از افرادی که دچار مسمومیت بسیار شدید با گاز مونوکسید کربن شدند پس سه تا ٢۴٠ روز دچار نوعی سندروم می‌شوند. به گزارش ایسنا، سعید مهر سروش افزود: در مواردی فردی دچار مسمومیت شدید می‌شود به‌طوری‌که در لحظات آخر جانش نجات داده شود این افراد معمولاً دچار عوارض روان‌شناختی و اختلالات شناختی می‌شود، گفته می‌شود. این سندروم می‌تواند اختلالات شناختی یا تغییرات شخصیتی را برای فرد به وجود آورد.  به گفته او وسیله‌های گازسوز دودکش دار که دودکش آن‌ها مشکل دارد بیشترین عامل این اتفاق بودند، که حدود ۴۴ درصد آن به بخاری اختصاص پیدا می‌کند.