دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نحوه آموزش در دوره پساکرونا و ادامه آموزش مجازی گفت: همه‌چیز به موفقیت ما در آموزش در این دوره بستگی دارد، اگر با این کیفیت فعلی پیش برویم که همه آرزو می‌کنند به کلاس درس برگردند. به گزارش ایلنا، سعید رضا عاملی گفت: در آموزش‌های تکمیلی می‌توان از بهترین کیفیت‌ها در فضای دوم استفاده کرد، لذا به نظر من نباید نگاه موقت به این مسئله داشته باشیم و بگوییم این ظرفیت صرفاً برای دوره‌ کرونا است. البته باید یک نگاه منحصربه‌فرد هم برای مواقع رخداد حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آلودگی هوا هم داشته باشیم.