سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به درخواست تغییر نام خیابان نوفل‌لوشاتو در تهران گفت که قرار گرفتن سفارت فرانسه در تهران دلیل این نامگذاری نبوده است بلکه این نامگذاری به دلیل حضور ١١٦ روزه آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در روستای نوفل لوشاتو در نزدیکی پاریس بوده است. علی اعطا، در توییتی نوشت: پیشنهاد دهندگان تغییر نام معبر نوفل لوشاتو حتما توجه کافی دارند که راهکار برخورد با این هتک حرمت، پاک کردن نام‌ها و یادگارهای مرتبط با انقلاب اسلامی نیست! در پی اعتراضات علیه فرانسه در ایران، گروهی درخواست تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو در تهران را مطرح کردند.