معاون معماری و شهرسازی شهرداری گفت: شهردار تهران در موضوع تامین مسکن، پیشنهادی به رئیس‌جمهور ارائه داد، مبنی بر اینکه از ظرفیت مدیریت شهری هم برای تامین مسکن مورد نیاز مردم استفاده شود.  عبدالرضا گلپایگانی، با بیان اینکه الگوی فضای زندگی و خانه‌های کوچک به گونه‌ای که منجر به کاهش رفت و آمد در شهر شود، در این زمینه مطرح شد، افزود: در پیشنهاد شهرداری ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت نیز باید کمک کند تا در گستره شهر واحدهایی تولید شود که امکان انتخاب را برای مردم فراهم کند. اگر کسی تمایل داشت می‌تواند، واحد 35 متری در درون شهر و نزدیک محل کار خود داشته باشد یا به عنوان یک گزینه دیگر در صورت تمایل یک واحد 90 متری در مسکن مهر پرند داشته باشد و در نهایت این فرد است که می‌تواند، انتخاب کند که در کدام مسکن سکونت داشته باشد.