معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران با اشاره به اینکه تهران در حال حاضر ۸۶ کلانتری دارد، گفت: تهران باید ۲۰۰ کلانتری داشته باشد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا گودرزی بیان کرد: ساخت ۴۰کلانتری مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مصوبه شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان تهران بوده است که بر روی زمین‌مانده است؛ در این راستا شهرداری تهران در بحث واگذاری زمین و مسکن و شهرسازی در ساخت باید تلاش خود را افزایش دهند. او ادامه داد: در شهرستان‌های استان تهران نیز کمبود کلانتری وجود دارد و متأسفانه بسیاری از ساختمان‌های کلانتری‌ها در شهرستان‌های استان به‌ویژه شهرستان‌های تازه تأسیس اجاره‌ای هستند و گل‌ها دیده‌شده صاحب‌ملک حکم تخلیه کلانتری را گرفته که زیبنده پلیس ما نیست که چنین اتفاقاتی برایش رخ دهد.