رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: مبارزه با قاچاق دارو در اولویت برنامه‌‌های پلیس امنیت اقتصادی است. به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی درباره قاچاق کالا و دارو گفت: مبارزه با قاچاق انواع و اقسام کالا همواره جزو اولویت‌های پلیس بوده است و مبارزات خوب و با برنامه‌ای به‌ویژه در سال اخیر شروع کرده‌ایم. سردار رحیمی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق دارو یا داروهای تقلبی و تاریخ گذشته از وظایف پلیس است و این از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دستور کار پلیس است و اداره مخصوصی در پلیس امنیت اقتصادی برای این کار در نظر گرفته‌شده است. او همچنین ادامه داد: در پلیس امنیت اقتصادی ۲۵۰ میلیارد تومان اموال قاچاق را کشف کرده‌ایم که این آمار نسبت به سال قبل هفت درصد افزایش داشته است.