وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بهزیستی کشور به ۲۰۳ هزار نفر از افراد دارای معلولیت بینایی در کشورمان خدمت‌رسانی می‌کند که ۱۳ درصد کل معلولان تحت پوشش بهزیستی را تشکیل می‌دهد.