فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: خودروهای آب‌پاش نیروی انتظامی که از آن برای آرام کردن فضا و برقراری امنیت و آرامش مردم استفاده می‌شد در جریان شیوع کرونا از این تجهیزات برای ضدعفونی شهر بهره گرفته شد چراکه تمامی تجهیزات ناجا همیشه برای تأمین امنیت و آرامش مردم بوده است. به گزارش انتخاب، سردار حسین اشتری بیان کرد: به دنبال شیوع ویروس کرونا، نیروهای مسلح با تمام قوا ورود کرده و ناجا نیز ابتدا اقدام به برقراری امنیت در مراکز درمانی و ایجاد آرامش در این مکان‌ها کرد.