مدیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار ضمن اشاره به کاهش تعداد روزهای غبارخیزی در استان‌های مختلف کشور گفت: از حدود سه سال گذشته تاکنون حدود ۳۷۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور اختصاص داده شده است. علی محمد طهماسبی گفت: وسعت کانون‌های خارجی گرد و غبار ۳۳۰ میلیون هکتار است که سالانه به‌طور میانگین ۱۵۰ میلیون تن غبارخیزی دارند. خوشبختانه طی پنج سال اخیر تعداد روزهای غبار خیزی در استان‌های مختلف کشور کاهش یافته است. برای مثال در اهواز طی سال‌های گذشته حتی تا ۱۶۰ روز در سال غبار خیزی و هوای آلوده ثبت شده است. بر اساس اطلاعات موجود در سال ۲۰۱۲ در اهواز ۱۲۰ روز غبارآلود داشتیم اما این اطلاعات نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ تعداد روزهای غبارخیز به ترتیب ۷۷، ۸۵، ۷۲ و ۲۰ روز بوده است. به گفته او علاوه بر بارش‌های خوب که سبب آبگیری تالاب‌ها شد، مجموعه‌ای از اقدامات بیولوژیک و بیومکانیک نیز در کاهش روز آلوده و غبارخیز در استان‌های مختلف کشور موثر بوده است.