مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از اعمال نظارت بر کیوسک‌های مطبوعاتی از طریق سامانه کیوسک خبر داد و گفت: عرضه مواد دخانی همانند سیگار در کیوسک‌ها منوط به اخذ مجوز از ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت خواهد بود.

سیدعلی مفاخریان گفت: محتوای این سامانه هم در بخش کار داخلی ما در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل برای نظارت بر کیوسک‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد یعنی آخرین جابجایی‌ها و مستندات هر کیوسک در این سامانه با هدف اعمال نظارت دقیق بارگذاری خواهد شد. از سوی دیگر در این سامانه بخش نظارت مردمی پیش‌بینی شده است که اگر تخلفاتی از بهره بردار کیوسک‌ها و نوع برخورد آنها توسط شهروندان دیده شود از طریق اسکن بارکدی که به زودی بر روی کیوسک‌ها نصب می‌شود بتوانند به سامانه متصل و نظرات خود را در ارتباط با بهره بردار کیوسک اعلام کنند.