انجمن حمایت از حقوق کودکان در جدیدترین پژوهشی که انجام داده به تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی ۱۲ پایه بر طبق مؤلفه‌های جنسیتی پرداخته است. طبق این پژوهش ۹۰ درصد اسامی کتاب‌های فارسی ۱۲ پایه مربوط به مردان و فقط 10 درصد مربوط به زنان است. علاوه بر این ۹۳ درصد مشاهیر به‌کاررفته در کتاب‌های فارسی ۱۲ پایه از میان مردان و فقط ۷ درصد از میان مشاهیر زن انتخاب شده‌اند. به گزارش خبرآنلاین، این پژوهش نشان می‌دهد که ۸۵ درصد تصاویر به‌کاررفته در کتاب‌های فارسی ۱۲ پایه مربوط به مردان و فقط ۱۵ درصد مربوط به زنان است؛ این ۱۵ درصد هم بیشتر مربوط به زنانی است که مشغول خانه‌داری یا دانش‌آموز و معلم هستند.  ۹۱ درصد شخصیت‌های قهرمان در کتاب‌های فارسی ۱۲ پایه نیز مربوط به مردان و فقط ۹ درصد مربوط به زنان است. شغل‌هایی که برای زنان در کتاب‌های فارسی انتخاب‌شده فقط مددکار، معلم و خدمتکار است و بقیه مشاغل برای مردان انتخاب ‌شده است. علاوه بر این تأکید بر نقش مادری بیشتر به کارهای خانگی ازجمله درست‌کردن غذا، سبزی پاک‌کردن، ریختن چای، میوه آوردن محدودشده و تأکید بر نقش پدری با تصمیم‌گیری، مشورت‌دادن و خرید کردن مشخص‌شده است.