یک عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره لزوم ارائه گزارش از روند رسیدگی به موضوع املاکی موسوم به نجومی به شهردار تهران تذکر داد. به گزارش ایسنا، سیدمحمود میرلوحی در تذکری درباره سرنوشت املاک نجومی خطاب به شهردار تهران گفت: با گذشت پیش از سه سال از طرح مسئله املاک نجومی و گزارش بازرسی کل کشور از نحوه و میزان واگذاری تعداد قابل‌توجهی ملک شهرداری به افراد، مدیران سابق شهرداری و اشخاصی که ارتباط اداری با شهرداری نداشته‌اند و انتظار افکار عمومی درخصوص اطلاع‌رسانی در این موضوع به نظر می‌رسد اقدامات لازم و مؤثر در جهت بازپس‌گیری حقوق شهرداری صورت نگرفته است. او افزود: مجوز تخفیف تا 50 درصد قیمت کارشناسی ملک به تعاونی‌های کارکنان نمی‌توانسته به مدیران و اشخاص خارج از شهرداری تعمیم داده شود. تشکیل تعاونی به نام شهرداری و اشخاصی که رابطه اداری با شهرداری نداشتند محل تأمل و بررسی حقوقی است.