مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، قیمت واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر با ارز دولتی را «۴۰ تا ۵۰ هزار تومان» اعلام کرد. حیدر محمدی گفت: امسال برای گروه‌های پرخطر ۲ میلیون و ۵۰۰هزار و برای سایر گروه‌ها تعداد ۱۰ میلیون واکسن در نظر گرفته شده است.