رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نسبت به افزایش بازماندگی از تحصیل کودکان کار و خیابان به دلیل عدم امکان دسترسی فراگیر به مطالب آموزشی از طریق فضای مجازی در شرایط کرونایی، ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایسنا، سیدحسن موسوی چلک با اشاره به وضعیت آموزشی کودکان حاشیه‌نشین و کودکان کار اظهار کرد: در شرایط کرونا دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل به اینترنت و گوشی‌های هوشمند نیاز دارند، این در حالی است که بسیاری از کودکان کار و خیابان از این امکانات محروم‌اند و این محرومیت نیز دلیلی برای عدم امکان استفاده از آموزش‌های مجازی است. موسوی چلک در این راستا از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست تا برای اینترنت دانش‌آموزان تمهیداتی بیاندیشد، زیرا در شرایط عادی امکان بازماندگی از تحصیل کودکان مناطق فقیرنشین و محروم بالاست، حال‌آنکه در شرایط موجود که با کرونا مواجه هستیم به‌مراتب امکان بازماندگی از تحصیل کودکان بیشتر است.