سید فرزاد جلالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: این روزها موج عظیمی از مسافرت‌ها به شهرهای مازندران انجام شده که نتیجه آن ۲ تا ۳ هفته دیگر مشخص می‌شود و شاهد موجی از شیوع کرونا خواهیم بود.