رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ را دارای دو بعد تهدید و فرصت دانست و نسبت به خطرات این معادن ازجمله فرونشست زمین هشدار داد. به گزارش مهر، زهرا صدراعظم نوری تأکید کرد: بعضی از اقدامات منطقه ۱۸ باید در اولویت قرار بگیرند تا رفاه بیشتری ایجاد شود. این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ اشاره کرد و افزود: این معادن علاوه بر اینکه یک ظرفیت هستند یک تهدید هم هستند و اگر به آن‌ها پرداخته نشود بااین‌همه برداشت و عمقی که پیدا کرده‌اند فرونشست‌هایی را در پی‌دارند که اگر موردتوجه قرار نگیرند شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود و نمی‌توان اتفاقات به دنبال آن را کنترل کرد.