معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش گفت: ‌امسال همه دانش‌آموزان از مدرسه کتاب را دریافت می‌کند و هیچ منبعی دیگری برای تحویل کتاب درسی وجود ندارد. اسدالله مرتضایی، گفت: همه دانش آموزان باید برای دریافت کتب درسی ابتدا از طریق سامانه سناد و سپس در سامانه ثبت سفارش اقدامات لازم را انجام دهند. اکثریت دانش آموزان در سامانه ثبت سفارش کتاب درسی،‌ سفارشات خود را انجام داده‌اند اما یک میلیون دانش آموز دیگر باقی مانده‌اند. با توجه به اینکه ثبت نام کتب درسی در همه پایه‌ها تا ۱۰ شهریور مدت تمدید شده، دانش آموزان باید تلاش کنند تا در مدت باقیمانده نسبت به ثبت نام کتاب‌های خود اقدام کنند.