در آستانه روز پزشک، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که بزرگترین پاداش به پزشکان، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است و از همه می‌خواهم که در ایام عزاداری بیشتر با همکاران ما همراهی و همکاری کنند.