مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: اهدای خون در استان تهران کاهش ۳۰ درصدی داشته است.  به گفته محمدرضا مهدی‌زاده اگر مراجعه افزایش نیابد، می‌تواند در هفته‌های آینده ما را با مخاطراتی جهت تامین خون مورد نیاز بیماران مواجه کند.