مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از مادران ایرانی دارای همسر خارجی خواسته که برای دریافت شناسنامه برای فرزندان خود ثبت نام کنند. به گفته او پس از مصوبات مجلس و دولت در خصوص اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی، شیوه نامه اجرایی این طرح به استان رسیده است و بر همین اساس عملیات ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور آغاز شده است.