وزیر بهداشت تاکید کرد: کنکور بدون تغییر در تاریخ تعیین‌شده برگزار خواهد شد. به گزارش ایلنا، عصر دیروز جلسه‌ای برای بررسی نحوه برگزاری کنکور سراسری با حضور وزرای بهداشت و علوم، روسای کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس در محل ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. سعید نمکی، پس از پایان جلسه تأکید کرد: هر حوزه باید تنها پذیرای ۲۰ درصد از ظرفیت داوطلبین باشد. او ادامه داد: بر  اساس برنامه‌ریزی قبلی، کنکور سراسری در روزهای پنج‌شنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ مرداد، با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور برگزار می‌شود. نمکی افزود: سه مرحله برای کنکور وجود دارد یکی ورود داوطلبان به حوزه‌های کنکور، یک مرحله در داخل حوزه‌های کنکور و مرحله دیگر بازگشت به منزل که باید برای این مراحل پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ای اجرا شود.