یک فعال محیط زیست گفت: با توجه به ماجرای آق‌مشهد و مراتع چمستان، به نظر می‌رسد در موقوفات، تخلفات گسترده صورت گرفته است. محمد درویش، در گفت‌وگو با پیام نو با بیان اینکه لازم است قوه قضائیه با جدیت وارد عمل شود و اجازه ندهد واژه ارزشمند «وقف» به این ترتیب تحت‌الشعاع قرار بگیرد، تاکید کرد: «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در قبال دماوند کوتاهی و به شدت ضعیف عمل کرده است؛ چراکه مطابق قانون مالک تمام عرصه‌های طبیعی، دولت است و دولت نیز آن را به این سازمان سپرده است.» این فعال محیط زیست تصریح کرد: «این موضوع از یک نظر شگفت‌آور بود که چرا تا به حال سازمان جنگل‌ها اعلام نکرده بود و از یک نظر امیدبخش به نظر می‌رسید؛ چون سازمان جنگل‌ها متوجه شده بود که هرچند از نظر قدرت اقتصادی و لابی‌های سیاسی، زورش به اوقاف نمی‌رسد؛ ولی وقتی مردم پشت آن درآمدند، دلگرم شده و این دو اختلاف دیگر را هم نمایان کرد.»