وکیل محمدعلی نجفی گفت: پرونده موکلم به هیئت اصراری دیوان عالی کشور رفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار، رأی صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمد را نپذیرفت و قتل را همچنان شبه عمدی دانسته است. او بیان کرد: هیئت عمومی دیوان عالی بارأی شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر قتل عمد را تائید خواهد کرد یا این رأی را نقض می‌کند و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تائید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجدداً ارجاع می‌شود.