رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت تخت‌های بیمارستانی مختص کرونا، گفت: اکنون به دلیل درگیری و بیماری پزشکان و کادر درمان با کرونا، در برخی رشته‌ها در برخی استان‌ها کمبودهایی داریم و در حال رسیدن به وضعیتی هستیم که فاز خطر را احساس می‌کنیم. به گفته او تاکنون ۱۰ تا ۱۲ هزار کادر درمانی کشور با کرونا درگیر شده‌اند و با این حال گاهی باید ۱۲ ساعت کار کنند. حتی گاهی ۲۴ ساعت شیفت دارند.