رئیس سازمان بهزیستی کشور از شروطی که برای فرزندخواندگی حذف‌شده و شرایط را می‌بخشند، خبر داد. به گزارش میزان، وحید قبادی دانا گفت: باندی که اخیراً به خریدوفروش نوزادان مشغول بود، توسط سازمان بهزیستی شناسایی شد و با همکاری پلیس فتا برخورد صورت گرفت. رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: قوانین مربوطه به فرزندخواندگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مقررشده به خانواده‌های بدون فرزند، خانواده‌های با فرزند و دخترانی که قصد به حضانت گرفتن کودکان بی‌سرپرست را دارند، فرزندخواندگی تعلق گیرد. او افزود: در این سامانه، هر خانواده‌ای از هر استان می‌تواند کودکان را به فرزندی بپذیرد و دیگر همانند گذشته محدودیت استانی وجود ندارد. رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: همچنین درگذشته تمکن مالی بالایی از خانواده‌ها انتظار بود اما باید توجه کرد که خانواده‌های دارای صلاحیت الزاماً خانواده‌های پولدار نیستند و خانواده‌ای با تمکن مالی معقول نیز می‌توانند شرایط عادی را برای کودکان را فراهم کنند. همچنین سایر صلاحیت‌های اجتماعی خانواده‌ها مدنظر قرار دارد.