مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در حال حاضر اگر بخواهیم یک سناریو برای وضعیت دانش‌آموزان و چگونگی ارائه خدمات آموزشی در مهرماه اعلام کنیم، اشتباه است. به گزارش ایلنا، عباس سلطانیان درباره طرح سه روز در هفته برای سال تحصیلی آینده و مطرح‌شدن طرح دو روز در هفته از سوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد: ما برای سیاست‌گذاری در رابطه با حضور یا عدم حضور دانش آموزان و شیوه‌های آموزشی در وضعیت‌های قرمز یا سفید تابع تصمیمات کلی ستاد مبارزه با کرونا هستیم.  او خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگر بخواهیم یک سناریو را اعلام کنیم که از ابتدای سال تحصیلی چگونه رفتار خواهیم کرد اشتباه است، به جهت اینکه تابع شرایط هستیم، اما آموزش‌وپرورش انعطاف لازم را در برخورد با این شرایط قطعاً پیش‌بینی کرده و خواهد داشت.