از ظهر پنجشنبه جنگل‌های منطقه کوخدان شهرستان دنا (استان کهکیلویه و بویر احمد) در نزدیکی منطقه حفاظت شده دنای شرقی دچار حریق شده است. نیروهای مردمی برای مهار آتش سوزی درخواست کمک کردند. کوخدان نزدیک به منطقه حفاظت شده دنا با گونه‌های کم یاب جانوری و گیاهی است. شهرستان دنا یکی از شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد است.