رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از دستگیری ضاربان پزشک بیهوشی در پیرانشهر خبرداد. این پزشک متخصص اول تیرماه توسط همراهان یک بیمار کرونایی که فوت کرده بود بی‌رحمانه مورد حمله قرار گرفته و دچار آسیب‌های جدی شد. با تلاش نیروهای انتظامی ضاربین متخصص بیهوشی دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. حال عمومی دکتر بیهوشی نیز خوب است.