جانشین پلیس پایتخت در جلسه کمیته مقابله با عرضه شورای هماهنگی استان تهران از لزوم انتقال گرمخانه‌ها و شلترها به بیرون از شهر تهران تاکید کرد. به گزارش مهر، سردار حمید هداوند با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در پیشگیری از اعتیاد و آشنایی والدین به عوارض، نشانه‌ها، راهکارهای درمانی پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان آن، بیان کرد: متأسفانه قشر بالایی از مددجویان را قشر جوانان تشکیل می‌دهند. او در این جلسه از سازمان‌های مداخله گر خواست: هرچه سریع‌تر با هماهنگی لازم گرمخانه‌ها و شلترها به بیرون از منطقه شوش و هرندی انتقال یابد، زیرا حضور این مراکز در این مناطق خود موجب تردد و تجمع و حضور معتادان متجاهر می‌شود. او تاکید کرد: گرمخانه‌ها و شلترها حتی به بیرون از شهر تهران انتقال یابد.