براساس تازه‌ترین رده‌بندی «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»(CWUR) در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱، دانشگاه «هاروارد» برای نهمین سال متوالی رتبه نخست جهان را از آن خودکرده و دانشگاه آزاد اسلامی نیز رتبه اول ایران و رتبه ۳۹۵ جهان را کسب کرده است. به گزارش ایسنا، این شاخص‌ها شامل کیفیت آموزش(۲۵ درصد)، اشتغال فارغ‌التحصیلان(۲۵ درصد)، کیفیت دانشکده(۱۰ درصد) و عملکرد تحقیقی(۴۰ درصد که شامل کیفیت نشریات و نتایج تحقیقات می‌شود).  دانشگاه‌های ایران هم در این رتبه‌بندی حضور دارند به‌طوری‌که دانشگاه آزاد اسلامی در صدر دانشگاه‌های ایرانی، در رتبه ۳۹۵ جهان قرار گرفت. پس‌ازآن، دانشگاه تهران رتبه‌ ۵۴۳، دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۶۰۸، دانشکده علوم پزشکی تهران رتبه ۶۲۹، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۷۰۷، دانشگاه امیرکبیر رتبه ۷۵۹، دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۷۹۹، دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۸۸۷، دانشگاه شیراز رتبه ۹۴۹، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه ۹۶۵ و دانشگاه فردوسی مشهد هم‌رتبه ۹۸۶ را کسب کردند.