رئیس اورژانس استان فارس از زخمی شدن رئیس اداره محیط زیست سروستان در نتیجه اصابت گلوله متخلفان و مصدوم شدن او خبر داد. محمد جواد مرادیان گفت: این حادثه زمانی اتفاق افتاد که رئیس محیط زیست سروستان در حال گشت و کنترل منطقه حفاظت شده سروستان-کوهنجان بود که از سوی متخلفان مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و از ناحیه هر دو دست و پا و قسمتی از لگن و شکم مجروح شد.  وی افزود: در پی این حادثه مصدوم به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر وضعیت عمومی اش مناسب است.