این روزها آنچه تحت عنوان حق‌الزحمه یا پاداش ایام کرونا از سوی معاونت درمانِ وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است، موجب نگرانی و انتقاد پرستاران شده و در عمل خستگی ساعت‌ها کار به تنشان مانده است.

به گزارش ایلنا، اخیراً در نامه معاونت درمان به روسای کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درباره پاداش پرسنل درمانی مبالغی به عنوان پاداش در نظر گرفته شده است.

در این بخشنامه در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی فعال و ریفال کرونا یا دارای بخش کووید ۱۹ به پزشکان متخصص و فوق تخصص ساعتی ۸۰ هزار تومان، پزشک عمومی ۵۰ هزار تومان، دستیاران درگیر ۴۰ هزار تومان، اینترن‌های درگیر ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته است. این درحالی است که در این بیمارستان‌ها به کلیه پرسنل گروه پرستاری شامل پرستار هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، بهیار، کمک‌ بهیار، کمک پرستار و مامایی ساعتی ۱۵ هزار تومان به عنوان پاداش پرداخت می‌شود.