رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از جایگزینی ۲۲ بیمارستان جدیدالاحداث با بیمارستان‌های قدیمی در سطح استان تهران در سال جاری خبر داد. نعمت‌اله ترکی، به ایسنا گفت: با بهره‌برداری از این بیمارستان‌ها حدود هشت هزار تخت بیمارستانی به سرانه استان تهران اضافه خواهد شد. در حال حاضر سه بیمارستان در شهرستان‌های قدس، ملارد و شهریار آماده بهره‌برداری و بیمارستان اسلامشهر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.