یک متخصص پوست‌ومو گفت: اگر پوست و مخاط که دارای گیرنده‌های ویروس هستند آسیب ببینند ویروس از این طریق به بدن منتقل خواهد شد. به گزارش فارس، پروین منصوری بیان کرد: بسیاری از بیماران که ضایعات پوستی دارند ممکن است با قطع کردن داروهایشان احتمال ابتلا و انتقال ویروس کرونا را افزایش دهند. وی خاطرنشان کرد: تظاهرات پوستی کرونا متفاوت است، برخی علائم به‌صورت کهیرهای موضعی و ضایعات پوستی شبیه به مخملک و ضایعاتی مانند سرمازدگی و خون‌مردگی گزارش‌شده است که برخی از این‌ها با مطالعات ویروس‌شناسی ثابت‌شده عفونت ویروسی هستند، اما باید گفت این علائم در تعداد کمی از افراد ممکن است بروز کند.