مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط با اشاره به اینکه وضعیت تالاب‌های کویری در اثر بارندگی‌های امسال مناسب است، گفت: علیرغم این شرایط همچنان تالاب گاوخونی آبگیری مناسبی نشده است. به گزارش مهر، مسعود باقرزاده کریمی اظهار کرد: در اثر بارندگی‌های مناسب، تقریباً تمامی تالاب‌های کشور آبگیری شده‌اند و امسال، سال خوبی برای حیات تالاب‌های ایران است.۷۰ درصد تالاب بختگان پرآب شده که این شرایط برای یک تالاب کویری بسیار مطلوب است. او علاوه بر آبگیری بختگان، از شکل‌گیری آبگیرهای ۵۰ تا ۱۰۰ هزار هکتاری در دل کویرهای نیمه شمالی و جنوبی کشور خبر داد و گفت: هرچند امسال دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی پیدا کرده است اما ازآنجا ‌که دریاچه ارومیه در منطقه کوهستانی پرباران واقع ‌شده است، بهبود شرایط آن دور از انتظار نبود. آنچه باعث خرسندی ما شده است آبگیری تالاب‌های کویری همچون مهارلو، جازموریان، دریاچه نمک و حوض سلطان در دل کویر است.