معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با ابتلای مجدد به کرونا گفت: در مورد احتمال ابتلای مجدد تاکنون دو مطالعه محدود با تعداد نمونه‌های کم در ژاپن و کره جنوبی انجام‌شده است و هنوز این موضوع ثابت نشده است.

به گزارش ایرنا، قاسم جان بابایی ادامه داد: هنوز دانش ما درباره این بیماری تکمیل‌نشده است. حداقل از این بیماری باید یکی دو سال بگذرد تا ببینیم آیا افراد مبتلا دوباره به مبتلا می‌شوند یا نه. در مطالعات کوچکی که در کره جنوبی و ژاپن انجام شد اعلام کردند که در بین ۱۰ یا ۱۵ نفر این بیماری دوباره مشاهده‌شده که مطالعه قابل‌اطمینانی نیست.