معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش خبر از ثبت‌نام کتاب درسی بیش از ۲ میلیون دانش‌آموز در سامانه سناد داد. محمد مهدی کاظمی درباره آخرین آمار ثبت نامی دانش آموزان در سامانه سناد به مهر گفت: حتی امسال یک پیش بینی که در سازمان شده است این است که اعتبار برخی کتاب‌های درسی مهر سه ساله و ۵ ساله بخورد که بتوانیم در سال‌های بعد در صورت زیاد آمدن کتاب‌ها از آنها استفاده کنیم و این مهر یعنی تا سه سال کتاب‌ها قرار نیست تغییری داشته باشند. این راه حل بسیاری از مشکلات ما را حل خواهد کرد. معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: حجم کاغذی که ما برای چاپ کتاب‌های درسی نیاز داریم بالاست و به دو بخش آن را تقسیم کرده‌ایم. تولید داخلی هم فقط یک شرکت چوب و کاغذ مازندران در این زمینه فعال است که از آنها کاغذ را تامین می‌کنیم.