به‌زودی با راه‌اندازی سامانه داروی بیماران خاص، همه داروهای این بیماران فقط در داروخانه‌های منتخب شهرها توزیع می‌شود تا بازار سیاه این داروها حذف شود.

قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایرنا گفت: سامانه اینترنتی داروهای خاص به‌زودی راه‌اندازی و در سراسر کشور از طریق داروخانه‌های منتخب و به صورت الکترونیک داروهای این بیماران توزیع می‌شود.

او ادامه داد: ساماندهی و مسئولیت توزیع داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج شامل بیماران تالاسمی، هموفیلی، کلیوی، پیوندی، ام‌اس و سرطان با معاونت درمان وزارت بهداشت که فهرست اسامی این بیماران را در اختیار دارد. به گفته او انتخاب نوع داروها و داروخانه‌های منتخب با همکاری سازمان غذا و دارو انجام می‌شود اما مدیریت سامانه داروهای بیماران خاص در اختیار معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است. هدف این طرح دسترسی بهتر بیماران به دارو و جلوگیری از قاچاق و نشت دارو به بازار سیاه است.