رئیس شورای شهر تهران در مورد انتشار بوی نامطبوع در تهران در روز گذشته گفت: شب دوشنبه استاندار خبر آخر را اعلام کردند و گفتند که منشا آن پیدا نشده است و شرکت آب و فاضلاب نیز مسئولیت آن را نپذیرفته است. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی به شوخی بیان کرد: البته یکی از دوستان به طنز گفت گندی زدیم که بویش درآمده است. هاشمی در پاسخ به این پرسش که سال گذشته نیز همین بو منتشرشده بود به شوخی اظهار کرد: مثل این‌که قضیه امنیتی است.