در آینده نزدیک طبقات متوسط از رشته‌های خوب دانشگاهی محروم می‌شوند

معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اکنون به دلیل جداسازی از طریق نظام آموزشی بازتولید طبقات اجتماعی را داریم و در آینده کد‌رشته‌های خوب دانشگاهی از دسترس طبقات متوسط خارج خواهد شد.

به گزارش تسنیم، رضوان حکیم‌زاده در برنامه تلویزیونی زاویه در پاسخ به این پرسش که تبعیض‌آمیزترین جنبه آموزش و پرورش ایران چیست، اظهار کرد: تفاوت در برخورداری از کیفیت خوب یادگیری بین دانش‌آموزان، تبعیض‌‌آمیزترین جنبه آموزش و پرورش است و ما در معنای کیفی عدالت آموزشی با تبعیض مواجه هستیم و فرصت‌های برابر یادگیری وجود ندارد. 

حکیم‌زاده ادامه داد: اینکه می‌گویند مسیر جداسازی دانش‌آموزان در انواع مختلف مدارس ابتدا درست بود و بعد دچار انحراف شد، از اساس غلط است چرا که تربیت فرایند اجتماعی است و باید فرصتی فراهم شود تا دانش‌آموزان از رهگذر کنار هم بودن به لحاظ طبقات اجتماعی و میزان هوش، تربیت شوند اما هم اکنون در چهار طبقه آنها را از یکدیگر جدا می‌کنیم؛ یعنی براساس طبقه اقتصادی و اجتماعی، عملکرد تحصیلی که همراه با طبقه اجتماعی و اقتصادی است، هوش و امتیازات خاص از یکدیگر جدا می‌شوند. معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: جدا کردن بچه‌ها براساس عملکرد تحصیلی توسط مدارس خاص به پشتوانه اقتصادی خانواده‌ها ضربات زیادی را به وضعیت مدارس دولتی زده است.

    

واکنش استاندار به جدایی ری از تهران

استاندار تهران در واکنش به موضوع جدایی ری از تهران گفت: این موضوع بحث دولت نیست.

 انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره جدایی ری از تهران گفت: این موضوع بحث دولت نیست و دولت آن را دنبال نمی‌کند. او افزود: مجلس هرگاه این موضوع را به عنوان قانون تصویب کرد ما هم مکلف به اجرای این قانون هستیم. قطعا اولویت و مسائل ما در شرایط فعلی به گونه‌ای نیست که به دنبال تقسیمات جغرافیایی و شهری باشیم. او تاکید کرد: هرگاه دولت تشخیص بدهد چنین کاری لازم است، انجام خواهد شد.