رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ در طول ۳۰سال گذشته به اندازه کل تاریخ تهران در معابر شهری آن تراکم‌فروشی انجام شده و ساختمان‌های ۲یا 3طبقه به 5یا ۶طبقه افزایش یافته است. به گزارش ایرنا، محسن هاشمی افزود:‌ متاسفانه تراکم‌فروشی‌ها بر اساس تقاضا اتفاق افتاده است نه بر اساس الگوی حمل‌ونقل عمومی. او اظهارکرد:‌ سیاست شهرسازی در تهران و سایر کلانشهرها طی دهه‌های اخیر دچار انحراف بزرگ شده و آن بی‌توجهی به الزامات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی است. هاشمی تاکید کرد:‌ توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی تلاش می‌کند رابطه متعادل و متناسب بین بارگذاری و کریدورهای حمل‌ونقل برقرار سازد تا عرضه و تقاضای سفر به‌صورت متناسب و متعادل توزیع شود و گره‌های ترافیکی ایجاد نکند. او ادامه داد:‌ یک خط مترو روزانه ظرفیت یک‌میلیون سفر را دارد و این به اندازه یک بزرگراه ۵۰خط رفت و ۵۰خط برگشت است. هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد:‌ اگر هم ما می‌خواستیم مجوز ساخت برج بدهیم باید در کنار خط مترو می‌دادیم نه در حاشیه یک خیابان ۲۰یا ۳۰متری مجوز برج ۳۰یا ۲۰طبقه بدهیم.