معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هیأت دولت خبر ترک محل کار خود را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، محسن منصوری دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تا زمانی که تکلیف بر گردنمان باشد کار می‌کنیم و مسائلی که در این مورد در فضای مجازی منتشر شده، صحت ندارد.