فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: معتقدم اگر 20 درصد از طبقه متوسطی که در انتخابات ٩٨، ١۴٠٠، ١۴٠۲ پای صندوق نیامد، در انتخابات ١۴٠٣ پای صندوق بیایند کار انتخابات را به نفع پزشکیان یکسره می‌کنند. 

حمیدرضا جلایی‌پور در گفت‌وگو با فرارو، افزود: پیشنهاد من این است آن‌هایی که در انتخابات شرکت خواهند کرد، تا ساعات پایانی هشتم تیر (روز جمعه و برگزاری انتخابات) به‌صورت خستگی‌ناپذیری دوستان، فامیل و همکاران را برای رای دادن تشویق کنند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد سونامی رای دادن در متن مردم در انتخابات ١۴٠٣ دیر به وجود می‌آید، اما در ساعات پایانی روز رای‌گیری راه می‌افتد و به همین دلیل اعتقاد دارم که سرنوشت انتخابات در ساعات پایانی روز جمعه تعیین می‌شود و شایسته است که شعب رای‌گیری برای پذیرش رای‌دهندگان در ساعات پایانی برنامه‌ریزی کنند.استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه به مقایسه دولت‌های احتمالی بهشتیان و جلیلی پرداخت و پیش‌بینی‌ کرد: در دولت جلیلی بوروکراسی کشور از سوی اقلیت خالص‌سازان بیشتر شخم زده می‌شود. فرآیند رشد اقتصادی سرعت نخواهد گرفت، قدرت‌های خارجی هم بیشتر اقتصاد ایران را تحریم می‌کنند. اما با دولت پزشکیان در بخش اداری کمی شایسته‌سالاری تقویت می‌شود، شکاف دولت و ملت کم می‌شود و رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد. نتانیاهو و ترامپ هم از غصه عزا می‌گیرند.