جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: جبهه در تلاش است مشارکت مردم را افزایش بدهد و امیداواریم مردم از صندوق رای استفاده کنند. وی در رابطه با برنامه این جبهه برای حمایت از مسعود پزشکیان گفت: پزشکیان جزو سه کاندیدای جبهه اصلاحات بود و جبهه هم قطعا از او حمایت خواهد کرد. امام پزشکیان را چهره‌ای مردمی، حق‌طلب و عدالت‌جو عنوان کرد که شخصیت او برای مردم روشن و کاریزماتیک است.